torsdag 26 maj 2016

SNF larmar

En ödesfråga. Men, alltför få utöver SNF, som bryr sig

Till Naturskyddsforeningen.se | Skicka till en vän | Prenumerera | Avprenumerera
Nu räcker det med läskiga rekord. Hjälp till att rädda klimatet! 

Visste du att 2015 har den högsta uppmätta globala medeltemperaturen sedan 1880 och att de tre första månaderna 2016 redan slagit nya rekord? Dessutom har 15 av de 16 varmaste åren inträffat sedan millennieskiftet. Vanligtvis brukar vi associera rekord med något positivt men inte i det här fallet.

Som du säkert vet väntas klimatförändringarna ge oerhörda svårigheter för naturen och hela mänskligheten. Redan idag flyr människor sina hem som en följd av klimatförändringarna. Förändringar i klimatet har alltid funnits men den rekordsnabba temperaturökning vi ser idag är skapad av människan.

Betyder det här att det är för sent? Nej, det är nu det gäller. 

Naturskyddsföreningen kämpar för en hållbar framtid – varje dag. Vi jobbar för helt fossilfria transporter till år 2030 genom bättre bränsle i tanken, fler elbilar, tåg som går i tid och cyklister som får ta mer plats i trafiken. Vi jobbar också för fler solceller på taken, mer vego i offentlig sektor och för att vi ska köpa mindre och dela mer. Du kan också hjälpa klimatet på flera sätt. Först och främst kan du minska din egen klimatpåverkan. Här finns tips för dig som vill klimatmaxa.

Men även om du kan göra mycket själv är det svårt att ensam lägga tågräls, bygga cykelbanor eller stifta nya lagar. Därför kan du hjälpa till att sätta press på politikerna genom att stödja vårt klimatarbete.

Vi tänker aldrig ge upp.
 Nu behöver vi din hjälp
Skicka en kommentar