fredag 23 september 2016

Politiker är bättre ledare än genomsnitt i befolkningen

Politiker är både smartare och bättre ledare än genomsnittsindividen. Det är inte vad människor ofta säger. Tvärtom. Dock gäller ju att inom gruppen politiker även där variationerna är stora. Jag har exempel på båda ytterligheterna i fråga om ledarskap. Den positiva ytterligheten förbjuder min försiktighet mig att nämna, den negativa är exemplet så färskt att hela genomförandet måste avvaktas.

Dock: Den här rubriken behöver dagens politiker 

Forskning: Politiker är smartare än de flesta

 Svenska politiker är smartare än människor i allmänhet. Dessutom är de bättre som ledare. Det menar forskarna bakom en omfattande studie från Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms Universitet, rapporterar Forskning.se. Kommunpolitiker hör enligt studien till ”den mest begåvade tredjedelen” av befolkningen. 
– Kommunstyrelsens ordförande är i genomsnitt lika smart som verkställande direktörer i företag med mellan 25 och 250 anställda, säger forskaren Torsten Persson.
Däremot är de enligt studien mindre smarta än medicinare, jurister och samhällsvetare på universitet. Forskarna har kommit fram till sina slutsatser genom att jämföra iq-tester från mönstringen under militärtjänsten, samt olika gruppers lönenivåer.
Skicka en kommentar