lördag 24 september 2016

Sätt betyg på staten i skolpolitiken

Det senaste förslaget inom skolpolitiken är att uppdra till Skolinspektionen att sätta betyg på skolorna. Och?, tänker jag då.
Jo, det är väl rimligen något, som pågår redan? Staten har stiftat lagar om än det ena och än det andra. Staten har utfärdat lag på, till exempel att skolundervisningen ska hålla hög kvalitet och vara jämlik. För att veta om det gäller måste staten självklart följa upp utbildningsresultat och annat och vidta åtgärder vid avvikelser. Dock ser vi härvidlag ett stort statligt misslyckande.
Betygsättning av skolor? Kanske det. Men i vilket syfte? Jo, borde vara för att veta i vilka fall särskilda åtgärder krävs. Inte, i första hand för att hänga ut skolor och se till att man väljer bort vissa skolor.
Sätt betyg på staten. Det lutar åt ett F

Skicka en kommentar