fredag 21 oktober 2016

Statens bidrag till partierna

                                           Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Ansökningar om stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för år 2017 har kommit in från samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer.
Partibidragsnämnden har den 19 oktober 2016 beslutat om följande stöd för stödåret 2017.
OrganisationSumma
Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund3 216 670 kr
Moderaterna2 655 810 kr
Sverigedemokraternas kvinnoförbund1 978 910 kr
Miljöpartiet de Gröna1 514 750 kr
Centerkvinnorna1 456 730 kr
Vänsterpartiet1 437 390 kr
Liberala kvinnor1 398 710 kr
Kristdemokratiska kvinnoförbundet1 340 690 kr
Totalt14 999 660 kr
Partibidragsnämndens beslut kan inte överklagas.
Partibidragsnämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordf.) samt justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson.
Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare rådmannen Feryal Mentes, telefon 070-180 55 79, e-postferyal.mentes@dom.se.

logotyp: Sveriges riksdag
19 oktober 2016

Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Ansökningar om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2016 - 14 oktober 2017 har kommit in från samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ.
Samtliga partier har försäkrat att de inte tagit emot några anonyma bidrag.
Partibidragsnämnden har den 19 oktober 2016 beslutat om följande stöd för stödåret 2016/2017.
PartiSumma
Socialdemokraterna45 313 650 kr
Moderaterna37 174 800 kr
Sverigedemokraterna21 659 100 kr
Miljöpartiet14 544 450 kr
Centerpartiet13 670 400 kr
Vänsterpartiet13 312 800 kr
Liberalerna12 930 900 kr
Kristdemokraterna11 858 100 kr
Feministiskt initiativ1 666 500 kr
Totalt172 130 700 kr
Partibidragsnämndens beslut kan inte överklagas.
Partibidragsnämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordf.) och justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson.
Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare, rådmannen Feryal Mentes, telefon 070-180 55 79, e-postferyal.mentes@dom.se

Inga kommentarer: