onsdag 19 oktober 2016

Region Uppsala snart en realitet


Nu är det alltså klart att Uppsala län blir Region Uppsala. Den stora förändringen är att Regionförbundet i Uppsala län upphör, varvid Region Uppsala tar över dess uppgifter.

Detta är, av vissa, tänkt att vara under endast en övergångsperiod. Om några år ska Region Uppsala bli en del av Svealandsregionen, bestående av sex av de nuvarande landstingen.
Varför? Jo, i Sverige löser vi vanligtvis problem i offentlig sektor med omorganisation. Och när en sådan inte blir vad man tänkt sig tillsätter man ny organisationsutredning.
Nya regionindelningsförslaget är ännu allvarligare än så. Bland annat, åstadkommer det ökat avstånd mellan medborgarna och de förtroendevalda. Till det kommer att behovet av samverkan mellan verksamheter inte kommer att följa heller de nya gränserna varvid nya byråkratiska svårigheter uppstår.
Former för samarbete innehåller helt andra frågeställningar än geografiska gränser 


Vissa landsting tar över det regionala utvecklingsansvaret (KU2) 

Landstingen i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län ska ta över det så kallade regionala utvecklingsansvaret. Det betyder att landstinget ansvarar för arbetet med regionens tillväxt samt planer för länets infrastruktur. I alla dessa län, förutom Uppsala, är det i dag länsstyrelsen som hanterar detta. I Uppsala län är det istället ett samverkansorgan som har ansvaret. Landstingen i de här länen har själva ansökt om att få ta över ansvaret.
Det ska också vara möjligt för landstingen att beteckna landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen som regionfullmäktige och regionstyrelsen istället. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar att gälla den 1 januari 2017

Inga kommentarer: