tisdag 29 november 2016

Kul med gamla urklipp

Jag råkade i dag hitta ett tidningsurklipp från Upplands Nyheter 12 december 2008. Det handlar om en recension av en sammanställning i bokform av artiklar, insändare och anföranden under ett antal år. Med risk för att kallas någonting återger jag artikeln här

                                                    Bildresultat för blåklint

"Här har populismen inte varit styrande"
Ny bok
Titel: Politik på gott och ont
Författare: Harald Nordlund
Förlag: Recito

Politikerbiografier och -memoarer finns det gott om - ofta skrivna i polemik med meningsmotståndare och med namns nämnande. Så när en aktiv politiker tar sig för att med sina tal och anföranden, artiklar och motioner som grund, sakligt sammanfatta sina ideologiska bevekelsegrunder efter snart fyrtio års politiskt arbete och dessutom gör det i bokform på mer än 300 sidor är det värt att uppmärksammas.

Mannen bakom verket är Harald Nordlund, välkänd uppsaliensisk fp-politiker på kommunal-, riksdags och landstingsnivå i nämnd ordning. Politik på gott och ont kallar Nordlund sin bok.
De många artiklarna, insändarna och anförandena speglar ett äkta engagemang, drivet av en ideologisk övertygelse. Nordlund har gjort en unik politisk resa. Från de små förhållandena i byn utanför Kalix till en politisk hetluft i Uppsala var vägen lång.
De politiska uppdragen har varit imponerande många under de cirka fyrtio år han representerat folkpartiet.

Bokens kapitelindelning är kronologisk men den läsare som söker sina intresseområden hittar dem via kapitelindelningen i ämnesområden.
Visst förekommer upprepningar men de kan försvaras med att boken knappast är avsedd för sträckläsning. I den mån upprepningar förekommer underlättar de mer för den som väljer sina avsnitt än de irriterar sträckläsaren. Den som vill kan med lätthet välja de avsnitt som intresserar men inser då att natur- och miljöfrågorna fått dominans över boken liksom över Harald Nordlunds politik.
Förklaringen härtill torde vara, utöver ett äkta engagemang, att han under åren som kommunalråd i Uppsala hade ett särskilt ansvar för, bland andra, miljöfrågorna och att han var ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott i fyra år.

I boken återfinns även en sansad men konstruktiv kritik av det egna partiet och ett försvar för den socialliberalism Nordlund menar har fått stryka på foten inför den mer marknadsinriktade linjen inom Folkpartiet. Han är inte heller glad över att partier bildar allianser före val. Politiska partier ska tydligt visa sin politiska profil före valet, ge väljarna tydliga alternativ varefter väljarstödet avgör regeringsbildningen.
En annan tyngdpunkt ligger i kapitlet Den socialliberala kärnan där välfärden, vården vid sidan av äldrepolitik och jämställdhet får stort utrymme och i viss mån föregriper Nordlunds senare engagemang i landstingspolitiken.

Boken kan ses som en sammanfattande reseberättelse av den politiska resa Harald Nordlund ännu inte avslutat. Om inte den resan ger en Karl Staaf medalj i ädlaste valör är den i vart fall väldokumenterad
                                                                    Kim Nylander"

                                                                                    Hockeyrör strl 41  100 kr
                                                                                         
Skicka en kommentar