måndag 5 december 2016

Bristande kunskaper i svenska, enär ingen bryr sig

Skolpolitiken är  alltid i fokus. Bra och nödvändigt.
Dock; dagligen läser jag texter med fel, som den gamla skolan i
nte skulle ha accepterat. Dagens gör det. Men då ska vi inte klaga. Vi vill uppenbarligen ha det som det är.
Vi tycker i dag det är OK att använda varken eller synonymt med vare sig eller. Säg gärna ifrågasätta även om du menar sätta på fråga. Inte gör det nå´t om du blandar ihop ta vara på och tillvarata; vi fick lära oss ordet kontamination. Och så detta med att skilja på läge och riktning, som orden var och vart gör; vad är det för larv? Och informationen från den som var på ett seminarie. Jo, vi förstår att han eller hon menar seminarium.
Detta med ordföljd kan skapa problem. Jag påstår att det numera är regel att skriva "han har bara spelat fotboll i ett år". Han har inte gjort något annat än spelat fotboll. Men kanske menas "bara i ett år".
Hur ska utvärderingar av kunskaper i svenska kunna visa annat än nedåtgående kurva, när ingen bryr sig. Snart inte en enda tidningsartikel utan språkliga fel
Skicka en kommentar