fredag 17 februari 2017

Samband kultur - välfärd


Ofta tillkommer tillkännagivanden för att plocka politiska
poäng. Dessa tillkännagivanden blir löjliga. nedanstående känns emellertid inte löjligt. Allt för lång tid har gått utan att regeringen reagerat på det förra tillkännagivandet
logotyp: Sveriges riksdag
14 februari 2017

Aktuellt

Samarbetet mellan kulturen och välfärden bör stärkas

Samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden borde stärkas. Det anser kulturutskottet som tycker att regeringen ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts på kultur och hälsa. Kulturutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget.
Redan förra året uppmanade riksdagen regeringen att ta hänsyn till det positiva sambandet mellan kultur och hälsa i sin utformning av kulturpolitiken. Men utskottet anser inte att regeringen har följt riksdagens uppmaning. Därför föreslår utskottet att riksdagen om igen ska rikta ett liknande tillkännagivande till regeringen.

Stärk sambandet mellan kultur och välfärd

Den förra regeringen lade fem miljoner kronor per år under åren 2006-2008 på forskning om kultur och hälsa. Kulturutskottet anser att det är viktigt att bygga vidare på erfarenheter från de här satsningarna och vill nu att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Syftet är att utveckla pågående arbete och stärka samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden, till exempel vård och omsorg.
Förslaget om tillkännagivandet bygger på motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP håller inte med

Socialdemokraterna och Miljöpartiet framhåller att flera studier har visat på kulturens positiva inverkan på välbefinnandet. De två partierna anser dock inte att det behövs ett nytt tillkännagivande till regeringen utan tycker att riksdagen ska vänta in regeringens svar på det första tillkännagivandet. S och MP reserverar sig därför mot utskottets förslag.
Skicka en kommentar