torsdag 20 april 2017

DAGENS REFLEKTION 2 20 april: Har vi råd med, och behövs, så många råd?

I Region Uppsala, tidigare landstinget, har man tolv regionråd. Tolv, nästan alla heltidsarvoderade. Min reflektion: Varför behövs fler än ett? Regionstyrelsens ordförande bör finnas på plats för att finnas med i förberedelse av uppföljningar. Inte för att bereda ärenden, men för att avgöra vad som ska behandlas i Regionstyrelsen. Gruppledararvode måste finnas för att möjliggöra partiernas förberedleser inför Regionfullmäktiges- och styrelsens möten.
I Uppsala kommun finns inte mindre än elva kommunalråd. Varför så många?
Se här, inte sparade, men väl minskade jag kostnader med minst femton miljoner kronor. Medger anställning av trettio sjuksköterskor.
Nåja. Bara en reflektion.
Skicka en kommentar