fredag 21 april 2017

DAGENS REFLEKTION 21 april: Fredens Hus, något unikt

Ett tecken i tiden? En viktig verksamhet i fredens tecken, som ännu inte fått den plats den förtjänar.
2005 invigdes Fredsmuseum i Uppsala..​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  Fredsinsatser kommer i skymundan för allt tal om mer pengar till vapen och anslutning till krigsorganisation.

Uppsala är dock på väg att skapa en profil som en fredsstad. I dessa strävanden kan Fredens Hus spela en viktig roll. Verksamheten är unik

Mitt tips: Besök Fredens Hus i Uppsala slott och betala medlemsavgift. Endast 100 kr. Pg 123039-0

"Huvudman för Fredens Hus (tidigare Fredsmuseum) är Föreningen Fredens Hus på Uppsala Slott. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 2003. Den har till ändamål att i Dag Hammarskjölds anda driva Fredens Hus på Uppsala Slott samt samla och förmedla kunskap i fredsfrågor. Verksamheten ska med lämpliga pedagogiska metoder skildra och diskutera nationellt och internationellt fredsarbete i ett brett perspektiv. En viktig målgrupp är unga människor.


Sedan Fredsmuseum invigdes 2005 i källarvalven på Uppsala slotts södra sida, har verksamheten utvecklats kraftigt. Skol- och ungdomsverksamheten når idag tusentals högstadie- och gymnasieungdomar i Uppsala och i närliggande områden och lär dem om konfliktlösning, hållbar utveckling och att bekämpa fördomar, rasism och mobbing. Genom exempelvis teaterföreställningar når verksamheten även en nationell publik"
Skicka en kommentar