söndag 4 juni 2017

DAGENS REFLEKTION 4 juni: Blockpolitik fördummande och odemokratisk

Blockgränsen är en konstruktion. Hur tänker man. Partier finns för att kanalisera olika syn på hur samhället ska utformas. Partierna ska bilda opinion för den ideologi varpå dess existens vilar. Man ska lyssna på människors synpunkter på hur vägen ska utformas.
De här två rollerna spelar våra partier dåligt. De två uppgifterna består i stället av att erbjuda en plattform för karriär och av att fånga röster genom utspel och taktiserande. En väg för att leva upp till dessa uppgifter består i att gå samman i något som kan betecknas som en halv sammanslagning. Man bildar allians och söker framstå som i stort sett helt eniga. Intellektuell kullerbytta. Rösta på oss, fast vi är ju i stort sett eniga med de övriga tre partierna. Hjälp mig förstå. Varför ska man det?
Men blockpolitiken är inte bara fördummande. Den är också demokratiskt tveksam.
Snälla partiledare, sluta nu upp med att tala om vem som ska vara med vem efter nästa val. Gå till val med att tala om hur ni ser på politik för Sverige. Sedan vi väljare uttalat oss är det dags att formera en regering. Ett enda parti eller en koalition.
Jan Björklund! Ta steget. Profilera Liberalerna i tydlig socialliberal riktning. Säg att du är beredd att ingå i en regering med varje parti, där grundläggande socialliberala värderingar ges utrymme.
Skicka en kommentar