lördag 3 juni 2017

John F Kennedy skulle ha blivit 100 år

Nog finns kontraster till dagens president i USA. Här om Kennedy. Och mer närliggande finns Obama

Kennedy 100 år – en jämförelse

John F Kennedy – den mest ikoniske amerikanske presidenten, åtminstone för min generation – skulle idag blivit 100 år.

Det är naturligt att jämföra Kennedy med dagens president i USA. Kennedy var en intellektuell, som läste böcker, omgav sig med smarta rådgivare som han lyssnade på.

Han såg också USA som en invandrarnation. Som senator skrev han 1958 skriften ”A Nation of Immigrants”. Efter hans död kompletterades den med tal av Kennedy och gavs ut av Anti-Defamation League, den mycket ansedda amerikanska organisationen som arbetar mot antisemitism och främlingsfientlighet. Kennedy förberedde också förslag till kongressen för att underlätta för invandrare. Otvivelaktigt en kontrast mot idag.
https://www.amazon.com/Nation-Immigrants-John-F-Kennedy/dp/0061447544/
Skicka en kommentar