onsdag 16 augusti 2017

Hur återskapar vi en förlorad solidaritet?

Fick anledning att fundera över detta med gemensamt ansvar. Jag bor i en samfällighet. I en sådan gäller gemensamt ansvar. Vi har gemensamma sophus i vilka sortering förutsätts, i åtta fraktioner. Ett antal hushåll anser sig ha rätt att skapa egna fraktioner, alltså strunta i att följa anvisningarna, med onödiga extrakostnader som följd.
Bilfrihet råder i området. Vid ett antal fastigheter står bilar ofta uppställda.

Det här är väl inte hela världen? Nej absolut inte. Vad som får mig att fundera över detta är den till synes ökande egoismen. Vad som är enklast och mest lönsamt för mig styr mitt handlande.

Vi kan väl informera varandra om vad solidariteten kräver. Men se det vågar vi inte, med den konsekvensen att dom fräcka och mest egoistiska får utlopp för sin girighet.

Hur återskapar vi en solidaritet som gått förlorad?
Skicka en kommentar