söndag 20 mars 2011

Jag förstår inte vissa argument kring kärnkraften

Att inte jag riktigt förstår pågående debatt om kärnkraften kan bero på mig och den biologiska variationen. När tidningsledare och, så kallade, debattörer jämför olyckor vid ett dammbygge med ett kärnkraftshaveri är det någonting hos mig som reagerar. Jag har lärt mig att strålning från kärnkraft, förutom de hemska direkta skadorna, orsakar genetiska skador, skador, som visar sig i senare generationer.
Det finns tyvärr ytterligare inslag, som jag inte förstår. "Vi har inte tillräckligt med alternati varför vi måste inte bara behålla utan bygga ut kärnkraften". Samma personer säger sällan att vi måste satsa på att snabbt få fram alternativ och åstadkomma energibesparing, som gör att vi kan avveckla kärnkraften. Ingen säger att kärnkraften är helt säker, men vissa säger ändå att vi ska ta riskerna. "Det som hänt i Japan kan inte hända här", heter det också. Men vad i all sin dar. Fruktansvärda olyckor kan inträffa. Ska vi fortsätta att utsätta generationer framåt för faror?
Skicka en kommentar