torsdag 10 mars 2011

Några av nyheterna i dagens tidning

Jag väntar spänt på vad svenska partiledare ska säga om eventuella insatser i Libyen. Man tycks vara försiktigare nu efter att ha lärt en del av det stöd man gav president Bush när han angrep det irakiska folket. Vad säger den riksdagsledamot, som förordat vapeninsatser i Iran? Jag är förvånad över att det imedia finns en inställning att fredlig lösning inte är möjlig i Libyen, när man inte ens prövat.
Läser i dag om forskarkritik mot vargjakt. Politiker brukar vara förtjusta i att hänvisa till forskningsrön, med rätta tycker jag. Men i fråga om vargarna i vårt land vet riksdagspolitikerna bäst.
FP - strid går vidare läser jag också. Jag kan inte tillräckligt om bakgrunden för att ha en bestämd mening. Dock förefaller mig beslutet, utan ena partens vetskap, att bilda ytterligare en lokalförening inom FP vara ett sätt att förstärka motsättningarna. Samtal utan tidspress torde vara en bättre väg.
Säkert slutförvar är nu i högsta grad osäkert. Kärnavfallsmängden ökar men hur avfallet ska tas om hand står skrivet i stjärnorna.
Socialdemokratiska valberedningen tycks nu överens om att föreslå Juholt till ny partiledare. Media agerar nu som om han redan är vald. Det är väl ändå deras kongress som ska besluta.
Skicka en kommentar