måndag 21 februari 2011

Föreläsning om politisk styrning

Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik Tisdag 22 mars kl 18.00

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala

Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.

Harald Nordlund har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot för Folkpartiet. Han har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, menar han.


Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Harald vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion.För mer information, välkommen att kontakta Harald Nordlund via e–post eller mobil:

harald.nordlund@swipnet.se / 0760-163244

Alla intresserade välkomna!

Fritt inträde.

Med vänliga hälsningar

Anna-Maria Lundberg

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala

anna-maria.lundberg@sv.se

018 - 10 23 77

www.sv.se/uppsala
Skicka en kommentar