tisdag 1 mars 2011

Politiska beslut fattas av grupper av politiker

Med få undantag fattas politiska beslut av grupper av politiker. Politiker är inte chefer. VD i ett bolag motsvaras av kommunstyrelsen i en kommun, inte av stadsdirektör eller av enskild politiker.
Finns en tendens till att enskilda politiker i stället för fullmäktige eller styrelse eller nämnd fattar beslut? Kanske det.
I partierna är en förändring tydligare. Förändringen möjliggörs av att benägenheten hos medlemmarna att ifrågasätta tycks avta. Varför kan man undra. Ett par personer beslutar om vem som ska inneha ett styrelseuppdrag utan att någon reagerar. "Det är ju inte klokt", säger medlem till medlem, men har inte ork, vilja eller mod att agera.
Demokratin i de politiska partierna handlar om mycket mer än medlems- eller ombudssystem vid beslutsfattande.
Skicka en kommentar