tisdag 1 mars 2011

Råttvisemärkning handlar om solidaritet

Tack igen UNT för en bra ledare.
I går kväll beslutade kommunfullmäktige i Uppsala att Uppsala inte ska ansöka om diplomeringsom en rättvisemärkt kommun, en så kallad Fairtrade city.

För oss socialliberaler är solidaritet ett viktigt ord, solidaritet med människor i andra delar av världen än vårt eget land och solidaritet med kommande generationer. Solidaritet ger förutsättningar för att möta våldet, svälten och andra destruktiva krafter och solidaritet ger förutsättningar för att endast bruka och inte förbruka jordens resurser.
I utövandet av en sådan politik är vi ofta beroende av att göra upphandlingar. Vid upphandling ska ställas krav som överensstämmer med en solidarisk politik. Jag har förstått och insett att vi av olika skäl, inte minst juridiska, inte kan ställa vilka krav som helst. Men nog borde vi enkelt kunna enas om och ställa oss bakom de strävanden som Rättvisemärkningen innebär. Nog borde vi kunna vara eniga om att vid upphandlingar medverka till att arbetare och odlare får skäligt betalt för sitt arbete, nog borde vi kunna vara eniga om att vid upphandlingar motverka barnarbete, liksom att motarbeta diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro. Nog borde vi kunna vara eniga om att vid upphandlingar uppmuntra ekologiskt odlande.
Skicka en kommentar