tisdag 17 maj 2011

Värme ska prägla ett socialliberalt parti.

Sitter och reflekterar över det liberala partiets dryga sex procent i opinionen. Storleken är ju tillräcklig för att få vara med och dela på ministerposter, förutsatt att vissa andra partier är tillräckligt stora. Målet att få delta i regeringskonstellationen är därmed uppfyllt. Men målet att få genomslag för de egna idéerna? Räcker det med att få ingå i regeringen? Jo, det kan det göra om idéerna i stort sammanfaller med det stora ledande regeringspartiet. Men i så fall behövs man för endast att få besätta ministerposter. Har man egen profil har ju storleken en avgörande betydelse för genomslaget för de egna idéerna. Om profileringen och hävdandet av egna idéerna blir för starka ökar risken för att inte få ingå i regeringskonstellationen. Då leder mina reflektioner till frågan: Vilket är bäst av alternativen ingå i en regering och ha utslätad profil och sitta i opposition med tydlig profil? Mycket talar för att genomslaget för hjärtefrågor blir större i opositionsalternativet.
Ja, ja, det här beror ju på hur profilen ser ut. Jo, visst. Jag utgår från en tydlig socialliberal syn på samhällsfrågorna. En inriktning, som ibland benämnts borgerlig vänster. Jag använder dock hellre den socialliberala etiketten. Den rymmer värden som handlar om fred och demokrati, ickevåld, förvaltarskap i synen på natur och miljö, politikens uppgifter att skapa solidaritet med människor, som av olika omständigheter hamnat vid sidan om. Ledarskapet är viktigt. Utstrålning och intensitet, liksom stark övertygelse och mänsklig framtoning är egenskaper, som borde stå i manualen för den grupp, som ska nominera ledare. Värme ska prägla ett socialliberalt parti.
Skicka en kommentar