måndag 30 maj 2011

Chefslönerna är ett politiskt ansvar

Landstingen är politiskt styrda. Eller rättare sagt ska vara. Numera har, Akademiska sjukhuset en politisk tillsatt styrelse. Primärvården har en styrelse, lasarettet i Enköping har en styrelse och Folktandvården har en styrelse. Utåt har den ansvar för hela verksamheten och det som sker i den. Det finns många exempel, som visar att synsättet är ett annat. I dag har Radio Uppland ett inslag om lönekostnader för chefer inom Akademiska sajukhuset. Man ställer landstingsdirektören till svars. Ansvaret åvilar emellertid helt Produktionsstyrelsen. Jag vet naturligtvis att när politiker konfronteras med fakta och påståenden hänvisar man ofta till att det är fråga om verksamhetsfrågor. Mot oss medborgare har styrelsen för en verksamhet ansvaret. Om nu chefsanställningarna gjorts av andra än styrelsen har den naturligtvis ansvar för anställningarna. Tyvärr har media fallit in i den felaktiga synen på ansvarsförhållandena inom landstinget.
I kommunpolitiken gör media inte samma misstag. Varför? Kanske för att man i kommunerna bättre förstår vad politisk styrning är, även om brister finns även där.

Språkpolisen i dag: Skillnaden mellan förvånande och förvånansvärt
Skicka en kommentar