söndag 10 juli 2011

Nedläggning är nog inte nedläggning

UNT gör i dag en stor nyhet av en tjänstemannaberedning. "Tre distriktssköterskemottagningar kan läggas ned", skriver man. För mig blir frågan en nyhet först när det finns en politisk beredning eller politiskt uttalande. Det blir konstigt när "den stora nyheten" ställs mot den politiska kommentaren att man kommer att "se till att det finns bra primärvårdsnärvaro på alla de här orterna". Rubriken skapar oro, den politiska kommentaren skapar lugn.
Skicka en kommentar