lördag 24 september 2011

Partierna omoderna

För ett par tre år sedan sammanställde jag artiklar insändare, motioner intepellationer i bokform. Jag ska då och då återge den skriften här. Så här börjarandra kapitlet.
En undersökning visar att svenska politiker är i en europeisk jämförelse rädda för att pröva nya former för fördjupning av demokratin. Inom partierna är detta särskilt tydligt. Man vårdar den representativa demokratin så till den grad att medlemmar som önskar att vara bara just medlemmar inte har annan roll att spela än att betala medlemsavgift. Den representativa demokratin har vi ju för att vi inte funnit former för beslutsfattande och ansvarsutkrävande när antalet beslutsfattare är stort. (För att representera alla i landet har vi valt riksdagsledamöter, för alla i länet landstingsfullmäktigeledamöter och för alla i kommunen kommunfullmäktigeledamöter)
Det mesta i samhället genomgår ständigt förändringar. De politiska partierna utgör dock undantag. Stadgar, organisation och arbetssätt är desamma år efter år. Ingen anpassning till samhällsförändringar sker. Ansvariga för dessa brister ska vara opinionsbildare och ombud för medborgarna. Man kan undra med vilken framgång man spelar dessa roller.

Jag blev, när fyra partiledare, likt en grupp förskolebarn, stod hand i hand, nyfiken på vad ordet "allians" betyder. Slog upp och fann förklaringen: "Avtal om samarbete mellan stater eller mellan partier.” Europeiska unionen är en allians för att säkra freden i Europa och för att öka insatserna för att lösa miljöproblemen. Nationsgränsernas betydelse har minskat.
Innebär en allians mellan partier att gränserna mellan även partierna minskat i betydelse och att skillnaderna suddats ut eller är det möjligt att kombinera profilering med nära samarbete?
Jag anser att kombinationen är möjlig, men partierna i den borgerliga alliansen har inte lyckats. Antingen profilerar man sig, vilket media beskriver som splittring, eller demonstrerar man enighet och försöker dölja skillnaderna.

Alliansens olikheter ger styrka, skrev jag i samband med de fyra borgerliga partiledarnas besök i Uppsala ett år före valet 2006.
Skicka en kommentar