fredag 21 oktober 2011

Medvetet dödande är alltid fel

Ja, så är diskussionen igång, diskussionen om huruvida det var rätt att döda Gaddaffi, i stället för att gripa honom och ställa honom inför rätta. Jag ger mig ogärna in i tyckande i frågor och om förhållanden om vilka jag har begränsade kunskaper. Jag kan inte heller förstå vad det innebär att leva i total ofrihet. Men jag kan förstå att hat uppstår efter sådana ohyggligheter, som diktatorn har stått för. Jag kan förstå uttalanden såsom "Jag hoppas att han är i helvetet med Hitler".

Emellertid har jag den grundläggande inställningen att medvetet dödande är alltid fel. Om detta må vi samtala.
Skicka en kommentar