torsdag 20 oktober 2011

Snart valrörelse igen

När jag nu fick syn på ett avsnitt i "Politik på Gott och Ont" känner jag suget igen efter att gå ut och tala politik med andra människor. I kommande valrörelse kommer vi att läsa om nödvändigheten av kommunikation via facebook, twitter o.s.v. Jag tror dock att mötet med människor slår ut allt annat. Men som komplement använder jag ofta och gärna min dator.

Skrivet 1998:"NÅGRA DAGAR efter det att jag inträtt i riksdagen gjorde jag i Upsala Nya Tidning ett inlägg i en artikelserie om politikermisstron. Jag ställde frågorna: Vems uppdrag har egentligen dagens politiker? Är det kanske så att partiapparatens, förvaltningstjänstemännens och inte minst budgetens uppdrag väger tyngre än det förtroende väljarna uttalat? Jag beskrev där ett orsakssammanhang där både politiker och väljare under senare år tagit ett steg åt sidan eller halkat av den av tradition upptrampade vägbanan.
När samma tidning presenterade länets, i riksdagen invalda, ledamöter uttalade jag: ”Jag tycker att min valrörelse har skiljt sig från flera andra politikers valrörelse. Jag har inte en enda gång uppmanat folk att kryssa på valsedeln, och jag har inte gjort den sortens utspel som vissa andra har gjort. De flesta har haft en kort valrörelse med ytliga utspel. Jag har jobbat långsiktigt och rört mig bland människor under ett års tid”."
Skicka en kommentar