fredag 21 oktober 2011

Sex procent är klart över riksdagsspärren

Gå med i NATO, gå med i EMU, sänk skatterna, avskaffa turordningsreglerna, bygg ut kärnkraften, ordning och reda i skolorna. Den profilen stöds av cirka sex procent av väljarna, femtio procent över riksdagsspärren.
Skicka en kommentar