tisdag 17 januari 2012

Svagt att hänvisa till tjänsteman

Illustrationerna till vad forskare konstaterat, nämligen att politikerna inte styr i landstingen, duggar tätt. Det stora lokala nyhetsinslaget i dag har varit försämringen av utryckningstiden för ambulanser sedan landstinget valde extern utförare. I inslaget sägs att majoritetens landstingsråd vill inte kommentera utan hänvisar till chefstjänsteman, vilken också gav kommentar. Förmodligen anser politikerna i fråga att det inte är en politisk fråga. Bedrövligt, anser jag. Inför oss medborgare är det ett politiskt ansvar. Jag får lust att satsa på nytt, ty någon måste våga fatta taktpinnen.
Skicka en kommentar