tisdag 31 januari 2012

Värdering och värdegrund

Jag har funderat ytterligare på detta med värdegrund efter KD:s riksting. Har KD en vårdegrund, som skiljer sig från andras? Är värdegrund synonymt med ideologi? Kanske menar KD detta. I så fall kan man tala om att det finns flera olika värdegrunder. Mot detta står att det finns en värdegrund, som, i stort sett, alla bekänner sig till. Men är då värdering detsamma som värdegrund?
Värdering är för mig det, som skapar en människas attityd. Hur jag fungerar hänger samman med mina värderingar. Värdegrunden är väl det kitt, som håller oss samman, och som vi uttrycker i grundläggande dokument som grundlag och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
Är det så att KD vill göra förändringar i den typen av dokument eller är det så att man egentligen uttrycker att man inte har klarat ut vilken politisk ideologi, som ska gälla, men hellre talar om värdegrund.
Låt begreppet värdegrund stå för värden som har med vår demokrati att göra.

Skicka en kommentar