torsdag 29 mars 2012

Kärnvapenhotet

UNT:s ledare skriver i dag om kärnvapen som det största hotet mot jorden, eller snarare hänvisar till Hans Blix uttalande om detta. Han är samtidigt förespråkare av ytbyggnad av kärnkraften. Jo, jag vet att han inte anser att det finns något samband. Med mina bristande kunskaper i ämnet har jag svårt att förstå att man kan påstå detta.
Trots existensen av ett ickespridningsavtal om kärnvapen är riskerna för fortsatt spridning mycket stora. Oroande är de tecken som finns på att länder som Iran och Nordkorea har eller är i färd med att skaffa sig kärnvapen. Antalet kärnvapen har minskat kraftigt sedan kalla krigets dagar, men minskningen har stannat upp. Härtill kommer ju att antalet vapen är inte helt avgörande.
Oroande är emellertid också att kärnvapennedrustningen gått i stå. I USA pågår t.ex. forskning om nya kärnvapenstridsspetsar. Denna forskning måste anses strida mot ickespridningsavtalet.
Den utveckling som innebär att fler länder skaffar sig kärnvapen och att länder som förfogar över dessa vapen planerar upprustning och även spridning av vapnen till fler länder måste kraftigt motarbetas. Tydlig kritik måste riktas mot USA.Skicka en kommentar