onsdag 28 mars 2012

Äldrepolitik är nå´t annat än äldreomsorg

I arbetet med att förnya demokrati och medborgarroll får förnyelse inte bli liktydigt med föryngring. Frågor om äldre människors inflytande och delaktighet måste bli själv­klara delar av arbetet med att utveckla demokratins och med­borgarrollens olika dimensioner inom politik, kultur och social ekonomi. Hur ska statliga styrinstrument vara utformade för att främja utvecklingen inom området. Räcker nuvarande styrinstrument och vilkla är dom? Vilka är dom faktorer som hittills bidragit till att öka äldre människors aktivitet i kulturlivet och att upprätthålla en relativt hög nivå på deras aktivitet i den sociala ekonomin. Behov av förändringar av regelverken för föreningsstöd bör övervägas, liksom hur forskning och kunskapsutbyte kan främjas när det gäller delaktighet, inflytande, kultur och hälsa utifrån äldre människors egna intressen och förutsättningar att vara aktiva.

Tänk att sådant man tyckte för tio år sedan är fortfarande relevant
Skicka en kommentar