fredag 23 mars 2012

Bra om allemansrätten

En debatt pågår i UNT om allemansrätten. I onsdags skrev, bland andra, Marietta Pourbaix-Lundin (M) om att allemansrätten behöver försvagas.
I dag svarar folkpartisten Maria Weimer. Tack för det inlägget. Hon beskriver sedvänjan allemansrätten satt i relation till ägenderätten, som är en grundlagsskyddad rättighet. En samexistens är möjlig och naturlig. En lagstiftning, som inskränker allemansrätten vore olycklig.
Maria ingår i arbetsgruppen för miljöpolitik, inom Folkpartiet. Jag hoppas hennes inställning fortsätter att vara även Folkpartiets
Skicka en kommentar