onsdag 21 mars 2012

Minskat antal vårdplatser

Köerna till vården är fortfarande alltför långa. Så långa att patienter kan kräva att få viss vård i annat landsting, eftersom väntetiden överskrider garantitiden. Den regeln är bra och nödvändig, men hur klokt är det att besluta om minskat antal vårdplatser på Akademiska sjukhuset. I morgon ska styrelsen för Akademiska sjukhuset fatta beslut. Är det enda vägen för att anpassa kostnaderna till vad man avtalat om med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen? För man har väl ett avtal mellan Produktionsstyrelsen, som är styrelse för, bland andra Akademiska sjukhuset, och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen?
Skicka en kommentar