lördag 24 mars 2012

FP återtar greppet om naturvårdspolitiken?

Debatten om strandskyddet i UNT är viktig. De som deltar i debatten tvingas avslöja var man står.
Folkpartiet har stått upp för biologisk mångfald, naturvård och allemansrätten. FP har markerat att man vill bevara de fyra stora rovdjuren, man har velat se till att fisket bedrivs med biologiskt hänsynstagande och skapa marina reservat i Östersjön. Dagens generation har inte rätt att bedriva ett fiske som gör att morgondagens generationer inte kommer att kunna fiska över huvud taget. I nu pågående och tidigare debatter om allemansrätten, har enstaka moderater uttryckt åsikter, som tolkats som en vilja att begränsa rätten för alla att fritt njuta av naturen. Bra om nu Folkpartiet åter vill klargöra att man inte kommer att medverka till några inskränkningar av allemansrätten utan tvärtom stå upp i EU för att vi ska få bevara denna fantastiska sedvänja.
Skicka en kommentar