fredag 23 mars 2012

Är det okunskap?

Läste nu Uppsnabbat, information om beslut fattade av landstingsstyrelse, produktionsstyrelse, hälso- och sjukvårdsstyrelse och landstingsfullmäktige. Där står, bland annat:
"Produktionsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom Akademiska sjukhusets plan för kostnadsanpassningar.
Produktionsstyrelsen beslutade i december 2011 att ge Akademiska sjukhuset i uppdrag att ta fram en plan för att sänka sjukhusets kostnader. Syftet med planen var att skapa balans i sjukhusets ekonomi med målet att sjukhuset ska klara ett nollresultat för 2013."
Det här står för, antingen medvetet agerande från tjänstemän för att tona ner politikens betydelse eller okunskap. Oberoende av vilket måste politikerna reagera. Medierna har tydligen bara citerat, så kanske är dom ursäktade. Men i övrigt brukar man, och ska ju, ifrågasätta. Varför ser man inte och belyser tafattheten hos politiken?
Skicka en kommentar