onsdag 21 mars 2012

Politiker måste utbildas


 


 


En föreläsning för politiker


Utvecklingen oroar.  Svaga politiker medför att profesionerna måste besluta i även frågor, som är politiska. En obligatorisk utbildning av och för politiker är nödvändig

Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Forskning visar: Svag politisk styrning av landstingen

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?

Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.

Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen.

Nyckeln finns i en förändrad politikerroll.

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot.

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på, bland andra, dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.

 För mer information, välkommen att kontakta mig via e – post eller telefon

Harald Nordlund                                                                                               
Sehlstedtsgatan 4                                                                                       
754 41 Uppsala                                                                                   018-323244
0760-163244                                                                                                           


Skicka en kommentar