onsdag 4 april 2012

Missriktad kritik av ledningen vid Akademiska

Varför har det blivit så att när det gäller sjukvården är bilden att det är tjänstemän och medicinsk profession, som beslutar i även politiska frågor? Forskning visar att politiker inte styr och media lyfter fram professionen, som ansvarig för det mesta.
Till detta kommer att det också finns anställda inom sjukvården, som tycks tro att det är, till exempel, ledningen vid Akademiska sjukhuset, som beslutar i sådana frågor som neddragning av antalet anställda. I dagens UNT har en läkare skrivit och kritiserat ledningen vid Akademiska för beslut fattade av den politiska styrelsen för Akademiska. Att styrelsen behöver underlag från anställda för att kunna fatta beslut är en annan sak
Skicka en kommentar