söndag 1 april 2012

FP i två kommuner låter ideologi gå före makten


Allianspartierna samarbetar innan valet men vill att väljarna fördelar sina röster och därmed bestämmer partiernas styrkeposition. 
Men, fördela utifrån vad. Vi väljare måste ju kunna se skillnaderna. Visst finns det en spännvidd i den borgerliga regeringskonstellationen. En bredd som har sin grund i ideologiskt skilda synsätt. Jag menar att den bredden ska vi vara rädda om. Men partierna i en alliansbildning är inte rädda om den, ty bredden är ett hinder för att nå makten. Därför kommer man överens om att inte visa denna bredd.

Något jag inte kan förstå är att man inte förutsett att om tre partier avstår från att visa skillnaderna mot det stora samverkanspartiet riskerar man att utraderas. Förutom att alliansbildning före val är odemokratisk är den oklok för tre partier och klok för ett parti.
När man nu ser faran börjar man ändra taktik. I opinionsundersökningar ser man hur alliansbildningen slagit mot de tre. Nu kommer utspelen. Men den ideologiska skillnaden avstår man än så länge från att avslöja. Eller har utslätningen gått så långt att de tydliga ideologiska skillnaderna inte finns?
I Uppsala län finns i två kommuner exempel på att ideologi kan gå före makten. Folkpartiet har valt att inte ingå en majoritet, som inte vill föra en socialliberal politik. Detta är klokt. Jag hoppas man inför nästa val presenterar en tydlig ideologisk linje och på frågan om vem man vill styra tillsammans med svarar att det får valresultat och diskussioner efter valet leda fram till.
Det här är ett förhållningssätt, som jag hoppas Folkpartiet på riksnivå nu är på väg att inta.
Skicka en kommentar