torsdag 5 april 2012

Politiska arbetsformerna


Politiken och politiker brottas med förtroendeproblem. Ska vi kunna återupprätta det förtroende som är raserat måste vi vara beredda att ompröva våra arbetsformer.

Vi måste ha som mål att unga, äldre, kvinnor och män tillsammans formar politiken. Vi vinner dessutom ökad förståelse mellan unga och äldre, mellan kvinnor och män. De politiska frågorna blir det väsentliga, inte vilken grupp vi tillhör. Det vi i dag kallar nätverk är ett uttryck för detta synsätt.

Tiden har sprungit ifrån ålders- och könssegregerade organisationer. Det är bättre att bygga nätverk kring sakfrågor och ge alla möjlighet att engagera sig i alla frågor! Gröna liberaler i Folkpartiet är ett utmärkt exempel på en tidsenlig arbetsform. 

Ungdomsförbunden samlar många duktiga yngre människor, vars kunskaper jag ofta imponerats av, och som ännu inte formats av ett stereotypt politiskt klimat. Risken att snabbt växa in i en kultur som inte har utvecklats nämnvärt de senaste decennierna är emellertid stor. Att göra politisk värnplikt ska vara att skaffa sig kunskap och erfarenhet av hur människor i allmänhet har det mer än att i politiska lokaler lära sig hur man gör karriär.

Vi behöver politiska nätverk för, till exempel, äldrefrågor och i dessa behövs även de unga. De som är unga nu kommer att få dra ett tungt lass och åldrandet är inget som inträder speciellt sent i livet. Vi börjar de facto att åldras i den stund vi föds. Vi behöver tillsammans bryta åldersbarriärer och vi behöver öka och ta tillvara allas engagemang i politiska beslutsprocesser, kulturliv och social ekonomi. Vi behöver också öka möjligheterna för människor med utsatta livslopp att vara aktiva och delaktiga i samhället. Vi utvecklar den socialliberala ideologin genom samverkan över alla gränser.

Sammankomster kan aldrig ersättas av kontakter via våra datorer i ett socialt syfte, men e – post, hemsidor och diskussionsfora på nätet har stora fördelar när det gäller politiskt tankeutbyte.
Skicka en kommentar