måndag 2 juli 2012

KD borde tala ickevåld och inte höras om bara vapen

Nu uttalar sig en Kristdemokrat om ÖB:s signal om sannolikheten för slopande av delar av försvaret. Tydligen en överraskning.  Jag är inte lika orolig som han. Däremot oroar det mig mycket att partierna så lite talar om freds- och ickevåldsinsatser. Kristdemokraterna är snabbt framme när det gäller satsningar på materiel för våldsanvändning.
Skicka en kommentar