tisdag 3 juli 2012

Språkpolisen twittrar nästan aldrig.

Polisen twittrar om brott, som begås. Men Språkpolisen är inte aktiv på Twitter. Kanske sker någonting i dag. I en ruta inför Allsång på Skansen läser jag: När Molly Sandén tävlade i Melodifestivalen 2009 med "Så vill stjärnorna" hade hon inte tänkt att framträdandet skulle få en så stor genomslags-kraft som det fick". Språkpolisen borde beivra användning av bindestreck på det här sättet. "Genomslagskraft" heter det borde Språkpolisen påpeka. Det här sättet att skriva på torde hänga samman med det tilltagande oskicket att särskriva.  Att framträdandet skulle få stor genomslagskraft? Jag tror man menar att framträdandet skulle få stort genomslag eller möjligen "hade stor genomslagskraft".

I en debattartikel står "Vår ambition är att erbjuda träffpunkter som både fungerar som en arbetsplats, vardagsrum och en familj.". Ordet både används väl när alternativen är två. Här är tre. Men meningen innehåller dessutom ett vanligt ordföljdsfel. "..som både fungerar..". Vad mer än fungerar? Meningen borde lyda: "...som fungerar som en arbetsplats, som vardagsrum och som en familj." 

I Visby arrangeras i dag en debatt om kärnkraft. Men i artikeln i dag om debatten skrivs att forskning bland annat bedrivs. Ja vad annat än bedrivs? "Debatten utgår från den forskning som bland annat bedrivs i Uppsala om ny kärnkraftteknik." Jag skulle skriva: "Debatten utgår från den forskning, som bedrivs i, bland annat, Uppsala om ny kärnkraftteknik. Meningen saknar kommatering och innehåller ordföljdsfel.
Skicka en kommentar