måndag 16 juli 2012

Fria skolor är bra.

Jag har undrat länge. Jag har frågat om någon kan ge mig svar. Ingen har någonsin förklarat. Varför har man skolor, som finansieras med skattepengar, men som går vid sidan av kommunalt drivna skolor? Jag har inget emot, tvärtom, att andra än kommuner deiver skolor. Jag tror att det kan vara utvecklande. Men borde det inte vara kommunerna som godkänner och tecknar avtal med externa utförare?
Jag har samma funderingar i fråga om den fria etableringsrätten inom primärvården.

Men det här handlar friskoledebatten inte om. Den fråga, som debatteras är: Bidrar friskolor till segregation?
Är det inte så att redan det faktum att kommunerna startar och driver de flesta skolorna och staten bestämmer vilka som får starta friskolor, bara detta innebär en uppdelning, som kan liknas vid segregering. Nej avdramatisera frågan om friskolor genom att lägga ansvaret för friskolor helt på kommunerna så länge kommunerna får ha ansvar för skolverksamhet. Se till att ordna skolverksamhet med hög kvalitet. Skulle det finnas annan anordnare än kommunen med samma eller högre kvalitet än kommunen kan visa och till lägre kostnad borde det vara självklart att teckna avtal med sådan anordnare.


Skicka en kommentar