lördag 28 juli 2012

Satsa på järnvägen, i hela landet

Nu har SJ åter svikit tågresenärerna. För vilken gång i ordningen? Lämna bilen hemma, ta tåget. Men Du måste räkna med att få sitta i timmar och vänta, för att sedan kliva på en buss. SJ skyller på Trafikverket. Trafikverket skyller på regering och riksdag. När SJ inför resenären skyller på Trafikverket visar man att man inte vill ta sitt ansvar. Inför tågresenären är det SJ, som har ansvaret. Har SJ köpt tjänster av någon, som inte lever upp till överenskommelser är det ett misstag av SJ. Visst, man har inga valmöjligheter. Upsala Nya Tidnings ledare skriver i dag om problemet. Dess förslag är att låna upp ett antal miljarder för att investera i järnvägsnätet. Det låter klokt och upplevs som nödvändigt. Inte minst ur miljösynpunkt. Investeringarna ska ske, i första hand, i Stockholmsområdet, anser UNT. "Det är här tillväxten sker", är, i korthet, motiveringen. Nog är det väl en sanning, men dock med viss modifikation. Se på vad, som nu händer i Norrbotten. Enorma investeringar i gruvindustrin och en kraftig ökning av efterfrågan på arbetskraft. Intäkterna från kommande nya brytningar blir stora. De skatteintäkter, som, till exempel, gruvnäringen ger, tillfaller Stockholm då huvudkontor är placerade där. Utjämningssystemet ger dock tillbaka stora delar. Svensk ekonomi och regional utjämning är skäl för att nya stora järnvägsinvesteringar görs i även norra delen av vårt land.
Skicka en kommentar