måndag 23 juli 2012

Avsnitt 12 ur Politik på Gott och Ont

Från 2002: EN MINDRE och spontan undersökning om huruvida Uppsalaborna känner igen de tolv rikdagsledmöterna från det egna länet, genomfördes på gågatan och Forumtorget i centrala Uppsala. 100 personer fick se bilder av riksdagsledamöterna och fick frågan om vilka porträtten föreställde och vad de avbildade personerna kunde tänkas syssla med. De som inte kände igen någon fick se ytterligare ett papper med en lista med ledamöternas namn i alfabetisk ordning och några få kunde då identifiera gruppen som politiker. Ett tredje steg fanns med, då porträtten med namn visades, och då sade sig några få en känsla av igenkännande. Detta andra och tredje steg tillmättes ingen större betydelse, utan tjänade mest som feedback för de tillfrågade personerna. Tyngdpunkten har lagts vid det första steget med enbart namnlösa porträtt. 38 tillfrågade kände inte igen någon alls men av dem trodde 8 att bilderna föreställde politiker och en ställde motfrågan om det var några som saknades. Som mest kunde en person identifiera och namnge sju av ledamöterna och endast en kunde tveklöst svara att bilderna föreställde riksdagsledamöterna från Uppsala län. 47 tillfrågade var kvinnor och 53 män. Uppskattningsvis tilltalades uppemot 500 personer men de flesta ville inte eller hade inte tid att svara. Endast personer som seriöst tog sig tid till att titta på bilderna bokfördes som svarande. Detta kan ha medfört att pensionärer kan ha blivit en aning överrepresenterade. Samtliga tilltalade uppfattades som varande i röstberättigad ålder. De som uppgav sig inte vara bosatta i länet sorterades bort. Målet var satt till 100 personer och därefter avslutades utfrågningen. Undersökningen är ju helt ovetenskaplig. Inga slutsatser kan sålunda dras. Det enda den egentligen duger till är att peka på frågeställningen: Känner medborgarna till sina valda representanter? Resultat Igenkända ledamöter fördelade partivis efter antal ”träffar” Moderaterna 91 Folkpartiet 36 Socialdemokraterna 21 Centern 11 Kristdemokraterna 8 Vänsterpartiet 6 Miljöpartiet 3 Summa 176 Individuellt för varje ledamot blev resultatet följande Harald Nordlund 36 Lennart Hedquist 33 Gustaf von Essen 30 Per Bill 28 Tone Tingsgård 12 Rigmor Stenmark 11 Mikael Oscarsson 8 Ingrid Burman 6 Björn Kaaling 4 Barbro Andersson Öhrn 3 Gunnar Goude 3 Mats Berglind 2 Summa 176
Skicka en kommentar