torsdag 26 juli 2012

Vad ska åkermarken användas till?

Ingmar Messing är professor i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han kommenterar i dag en ledare i UNT den trettonde juli. Ledaren förde ett resonemang om nödvändigheten av att ianspråkta åkermark för industriändamål. Messing ger oss en tydlig bild av behovet av åkermark för livsmedelproduktion. "Varje hektar åkermark som försvinner i Uppsala medför att flera hektar av sämre jordar i andra delar av världen måste odlas upp för att tillfredsställa de globala behoven av livsmedel.", skriver Messing, bland annat, i sin kommentar i dag. Upsala Nya Tidnings ledare svarar på kommentaren. Ledaren framhärdar i att om Uppsala ska kunna växa måste detta ske på just åkermark. Men hur kommenterar tidningen de faktauppgifter Messing lämnar? Därför har jag svårt att förstå svaret från UNT. Jag skulle vilja att tidningen utvecklar sitt resonemang med utgångspunkt från dagens kommentar av Messing. Är det så enkelt att UNT resonerar med utgångspunkt från ett snävt Uppsalaperspektiv och Messing har den internationella solidariteten som perspektiv?
Skicka en kommentar