måndag 23 juli 2012

Hoppas dagens debattartikel skapar debatt

Ivona Blomqvist, Din artikeli dag är både välskriven och innehållsmässigt angelägen. Undervisning och utbildning blir mer och mer fråga om yta, är min tolkning av Ivonas artikel. Det finns en konflikt mellan att tillgodose varje elevs intressen och de kollektiva normerna. För att klara konflikten krävs väl utbildade lärare och erkännande av rollen. "Friskolereformen har i viss mån bidragit till att förvirra och förstärka elevernas inbillning att det är de som är beställare på en fri marknad". Javisst. Och den har rimligen bidragit till att skapa förvirring genom att elevernas relation till friskolorna skiljer skiljer sig från deras relation till kommunalt drivna skolor. Det ligger ju något ologiskt i att vissa skolor sorterar under staten medn övriga sorterar under kommunen. Även skolor, som inte drivs av kommunen bör rimligen sluta avtal med kommunen kontrolleras av kommunen och ansvar utkrävas av, av kommunen. Statens roll ska vara att kontrollera att alla skolor följer målsättningar, som beslutats av riksdagen. Om vi inte ser upp kan nuvarande system komma att bli steg mot en verklig skolmarknad där familjer kan köpa utbildning utan inblandning av samhället. Vilka barn, som kommer att gå i dessa skolor, inser var och en.
Skicka en kommentar