tisdag 21 augusti 2012

Avsnitt 33 ur Politik på Gott och Ont

Det synsätt jag redovisat ovan (Avsnitt 32 ur Politik på Gott och Ont)har legat till grund för min och några få övrigas agerande i politiken. Nog finns fog för att kalla den uppsalaliberalismen. Kort efter mitt inträde i riksdagen 1998 hade Upsala Nya Tidning följande artikel införd. Rubriken var: Folkpartiet är det bästa miljöpartiet INGET ANNAT PARTI har en så långsiktig och heltäckande syn på miljöfrågorna. Det säger Harald Nordlund, nybliven riksdagsledamot för folkpartiet och tidigare kommunalråd i Uppsala. Harald Nordlund är övertygad om att folkpartiet hade fått fler röster om partiets miljöpolitik hade lyfts fram i valdebatten. Nu får han föra fram frågorna i sin nya roll som ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Hittills har han skrivit sju motioner som handlar om bland annat långsiktiga åtgärder mot försurade sjöar, miljökvalitetsnormer gentemot industrier och att miljö- och jordbruksutskottet borde förvandlas till ett miljöutskott. Folkpartiets miljöpolitik fanns före miljöpartiet, hävdar han. Men nu ska politiken bli tydligare. Miljöfrågorna ska bli den fjärde hörnstenen vid sidan om vård, skola och omsorg. Vi har redan ett bra miljöprogram, men jag kommer att jobba så hårt jag kan för att stärka den profilen. Harald Nordlund vill ge miljöfrågorna ett eget utskott. Jag tror att miljöfrågorna ganska ofta kommer i kläm när andra intressen tar överhand. Om miljöfrågorna får ett eget utskott kommer frågorna att fokuseras på ett annat sätt. Frågor om fiske, jakt och jordbruk ska i stället föras in under näringsutskottet, föreslår han i en av sina första miljömotioner.
Skicka en kommentar