söndag 19 augusti 2012

Akademiska är ett ansvarsområde för sjukvård

Är det bara slarv eller kan det vara okunskap. Synen på landstinget och dess verksamheter är ibland mycket märklig. I dag läser jag en notis om nya tjänster vid Akademiska sjukhuset. Landstinget i Uppsala län bedriver sjukvård inom ansvarsområdet Akademiska sjukhuset liksom inom ansvarsområdet lasarettet i Enköping. I notisen skrivs om någon, so "...har delade arbetsuppgifter mellan sjukhuset och landstinget". Kan tyckas som en petitess, men är uttryck för en konstig syn på landstingsverksamheterna.
Skicka en kommentar