måndag 20 augusti 2012

Partiledarna bestämmer

Jag läser en notis om partiledarnas sommartal. Informeras där om att i veckan håller Miljöpartiets Åsa Romson och, sist, Socialdemokraternas Stefan Löfven sina tal. "Snart kommer såväl väljarna som partikamraterna att börja kräva honom på besked om vägvalet inför valet 2014." Men är det han, som bestämmer vilken väg partiet ska gå? Sitter Socialdemokraterna i Sverige och väntar på vilket besked partiledaren ska ge om vilken väg partiet ska välja? Är det inte medlemmarna eller åtminstone dess ombud? Nej, tyvärr ser det allt mer ut så här. Partiledarna gör utspel, ibland i ganska stora frågor och de i partierna aktiva ansluter sig till uppfattningen. Partierna har kongresser, landsmöten och partistämmor där ombud deltar i debatter om partiets politik. Till vilken nytta? Jo, att komma samman och förkunna för varandra förträffligheten i den egna politiken och inte minst viktigt tala om för varandra hur dåliga andra partier är, ligger ett stort värde i. Men hur demokratiska är partierna? Inte alls. Det är partiledarna, som är partierna. En viss förankring sker i dess partiledningar, men där gäller ju att också vara foglig. Men inte bara ställningstaganden av partiledarna i även stora politiska frågor, ses som naturliga. Även beslut om att ingå allians före val, och därigenom sudda ut sin profil, fattas av en liten grupp. Konstigt att vi medlemmar i politiskt parti accepterar en sådan här ordning
Skicka en kommentar