söndag 19 augusti 2012

Ta bort skyltar, som Polisen inte kan granska efterlevnaden av

Cykelmotorvägar är det nya begreppet i trafikdebatten. Tanken att skapa cykelleder, som inte skapar konflikter med andra trafikantslag har inte väckts för tidigt. I en krönika i dag i Upsala Nya Tidning resonerar Kersti Kollberg kring cykeltrafikproblemen. En stor cykeltrafikplan måste till. Inte bara en plan för cykelvägnätet. Planen måste innehålla en strategi för att öka trafiksäkerheten och, kanske viktigast, för att lära cyklisterna hur man måste uppträda i trafiken. Nja, egentligen vet nog de flesta, men man bryr sig inte. Då och då har jag anledning att cykla längs St. Persgatan, kommer till skylten fordonstrafik förbjuden, på en sträcka över Svartbäcksgatan. Här låter nog nitton av tjugo bli att kliva av cykeln. Inte alla av dessa nitton kan rimligen vara omedvetna om trafikskylten. Förklaringen till beteendet torde vara att man inte bryr sig. Det här är inte det allvarligaste i trafiken, men är en bra illustration till cyklisters nonchalans. Har efterlevnaden av fordonstrafikförbudet någonsin granskats? Varför ha kvar skylten? Nej ta bort alla skyltar, som man aldrig prövar efterlevnaden av. Kommun och polis i samverkan! Genomför en kampanj för att begränsa nonchalansen i trafiken
Skicka en kommentar