fredag 24 augusti 2012

Avsnitt 36 ur Politik på Gott och Ont

Till samma grupp av artiklar som den i avsnitt 35 hör även den här. Inrätta företagargymnasier SVENSKT JORDBRUK har svårigheter att klara konkurrensen med omvärlden. Kostnaderna för, i första hand, skatter anses missgynna svenskt jordbruk. I debatten nämns sällan andra konkurrensfaktorer, kompetens och produktkvalitet. När det gäller kompetens finns det skäl att göra översyn av och ompröva lantbruksutbildningen. Den bör ges en tydligare inriktning på företagande med tanke på de krav som svenskt jordbruk ställs inför nu och i framtiden. Vi har i dag ca 25 lantbruksskolor. En översyn av innehåll i och inriktning på den utbildningen är nödvändig. Lantbruksskolorna bör mer än f.n. inrikta sin utbildning på småföretagande. Varför inte förändra lantbruksskolorna till företagargymnasier.
Skicka en kommentar