torsdag 23 augusti 2012

Solel i Uppsala

Det händer att jag skriver brev till ett antal partivänner. Just nu har jag skickat ett. Några rader föll bort. Eftersom jag tipsat om att dagligen läsa min blogg lägger jag här in det jag missade Uppsala kommun – kör på egenproducerad solel Nu, 11 juni, står första laddstationen med ren solel till elbilar på plats i Uppsala. Kommunens tjänstebilar kommer nu att kunna köras med fossilfri el direkt från solen. Detta är ett av många steg för Uppsala för att uppnå kommunens klimatmål, att minska utsläppen av växthusgaser med 45 procent per invånare, år 2020 jämfört med 1990.
Skicka en kommentar